ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Door je te registreren ga je akkoord met de Algemene voorwaarden.
 • Door je te registreren ga je akkoord met de Bom-B Music Privacybeleid .
 • Bom-B Music bestaat uit een collectief van zelfstandige muziekdocenten. Bom-B Music regelt de inschrijvingen en de koppeling met de docent van jouw keuze. Na inschrijving kun je direct bij je eigen docent terecht voor alle inhoudelijke en praktische vragen.
 • Je docent is verantwoordelijk voor de praktische en inhoudelijke inhoud van je lessen.
 • Bij aanschaf van een wekelijks of tweewekelijks abonnementspakket wordt er gedurende de looptijd van het abonnement een vaste lesdag en lestijd voor je gereserveerd.
 • Als je abonnement afloopt en je wilt doorgaan met lessen, is het belangrijk om van tevoren een nieuw abonnement aan te schaffen, minstens 2 weken, om je plaats te verzekeren.
 • Een abonnement wordt niet automatisch verlengd, omdat we het belangrijk vinden om gemotiveerde studenten les te geven die zich elke keer weer bewust inzetten.
 • Elk half jaar vindt er een leerlingenconcert plaats. Inschrijven voor het leerlingenconcert gebeurt apart van het inschrijven voor instrumentlessen. Deze zijn bij alle abonnementen inbegrepen.
 • In geval van ziekte of afwezigheid van de docent wordt de les op een ander tijdstip ingehaald of wordt er een vervanger geregeld door de eigen docent. "Geen lesdagen", i.v.m. schoolvakanties en vrije dagen, staan vermeld in het lesrooster. Inhaallessen kunnen ook plaatsvinden tijdens de schoolvakanties in overleg met de docent en de leerling. Zie kalender hier.
 • De lessen vinden plaats op de locatie waarvoor je bent ingeschreven. Als dat door omstandigheden niet mogelijk is, worden de lessen online, op een andere locatie of op een andere dag als alternatief gegeven.
 • Tijdens de online lessen is de student zelf verantwoordelijk voor een goede internetverbinding, camera en geluid.
 • Restitutie van het abonnement is niet mogelijk. Overleg daarom vóór inschrijving met je docent over het meest geschikte abonnementspakket en de beschikbare lestijden.
 • Bom-B Music kan de tarieven en algemene voorwaarden jaarlijks herzien. De wijzigingen worden voor het einde van iedere lesperiode bekend gemaakt.

Additional conditions For WEEKLY 30’, WEEKLY 45’, WEEKLY 60’, BI-WEEKLY 45’, BI-WEEKLY 60’, DUO 45′ and DUO 60′:

 • Als je je inschrijft voor WEKELIJKSE 30', WEKELIJKSE 45', WEKELIJKSE 60', DUO 45′ of DUO 60′ krijg je 19 individuele instrumentlessen per periode, dus in totaal 38 individuele lessen per schooljaar. In het geval van BI-WEEKLY 45' of BI-WEEKLY 60' krijg je 10 individuele lessen per periode, in totaal 20 individuele lessen per schooljaar.
 • Betalingen vinden plaats in januari en juni om je huidige lesplek te reserveren. Dit zijn de actieve maanden voorafgaand aan het begin van de 2 semesters (niet actief in juli en augustus). Met deze betaling verplicht je je tot een volledig semester muziekles en het wordt niet gerestitueerd. Betalingen in 2 termijnen zijn mogelijk in speciale gevallen in overleg met de managers van Bom-B Music.
 • Er is een vaste lestijd, afhankelijk van je abonnementspakket. Je wordt wekelijks of om de week verwacht. 
 • Als je om wat voor reden dan ook een les mist, is restitutie niet mogelijk. In dit geval is een herhalingsles mogelijk als de docent beschikbaar is en tijdens zijn lesdagen. Vergeet niet dat we geen robots zijn en daarom begrijpen we dat er persoonlijke omstandigheden kunnen zijn die wat meer flexibiliteit vereisen. Neem in dat geval contact met ons op.
 • In geval van afwezigheid kun je je lestijd ook ruilen met een andere student. Je ontvangt een rooster van je docent met het rooster en de contactgegevens van de andere studenten.
NL