ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Door je te registreren ga je akkoord met de Algemene voorwaarden.
 • Door je te registreren ga je akkoord met de Bom-B Music Privacybeleid .
 • Bom-B Music bestaat uit een collectief van zelfstandige muziekdocenten. Bom-B Music regelt de inschrijvingen en de koppeling met de docent van jouw keuze. Na inschrijving kun je direct bij je eigen docent terecht voor alle inhoudelijke en praktische vragen.
 • Je docent is verantwoordelijk voor de praktische en inhoudelijke inhoud van je lessen.
 • Bij aanschaf van een abonnementspakket wordt er een vaste lesdag en lestijd voor je gereserveerd gedurende de looptijd van het pakket, met uitzondering van het FLEX 5 pakket.
 • Als je abonnement afloopt en je wilt doorgaan met lessen, is het belangrijk om van tevoren een nieuw abonnement aan te schaffen, minstens 2 weken, om je plaats te verzekeren.
 • Een abonnement wordt niet automatisch verlengd, omdat we het belangrijk vinden om gemotiveerde studenten les te geven die zich elke keer weer bewust inzetten.
 • Elk half jaar vindt er een leerlingenconcert plaats. Inschrijven voor het leerlingenconcert gebeurt apart van het inschrijven voor instrumentlessen. Deze zijn bij alle abonnementen inbegrepen.
 • In geval van ziekte of afwezigheid van de docent wordt de les op een ander tijdstip ingehaald of wordt er een vervanger geregeld door de eigen docent. "Geen lesdagen", i.v.m. schoolvakanties en vrije dagen, staan vermeld in het lesrooster. Inhaallessen kunnen in overleg met de docent en de leerling ook tijdens de schoolvakanties plaatsvinden.
 • De lessen vinden plaats op de locatie waarvoor je bent ingeschreven. Als dat door omstandigheden niet mogelijk is, worden de lessen online gegeven als mogelijk alternatief.
 • Tijdens de online lessen is de student zelf verantwoordelijk voor een goede internetverbinding, camera en geluid.
 • Restitutie van het abonnement is niet mogelijk. Overleg daarom vóór inschrijving met je docent over het meest geschikte abonnementspakket en de beschikbare lestijden.
 • Bom-B Music kan de tarieven en algemene voorwaarden jaarlijks herzien. De wijzigingen worden voor het einde van iedere lesperiode bekend gemaakt.

Aanvullende voorwaarden voor WEKELIJKSE 30', WEKELIJKSE 45', WEKELIJKSE 60', BI-WEKELIJKSE 45' en BI-WEKELIJKSE 60':

 • Als je je inschrijft voor WEKELIJKSE 30', WEKELIJKSE 45' of WEKELIJKSE 60' krijg je 19 individuele instrumentlessen per periode, dus in totaal 38 individuele lessen per schooljaar. In het geval van BI-WEEKLY 45' of BI-WEEKLY 60' krijg je 10 individuele lessen per periode, in totaal 20 individuele lessen per schooljaar.
 • Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de lessen wordt 150 euro als annuleringskosten in rekening gebracht. Als je later annuleert, ben je de kosten voor het hele abonnement verschuldigd.
 • Betalingen vinden plaats in september en februari, aan het begin van de 6 maanden. Met deze betaling verplicht je je tot 6 maanden muziekles en deze wordt niet gerestitueerd. Betalingen in meerdere termijnen zijn mogelijk in speciale gevallen in overleg met de managers van Bom-B Music.
 • Er is een vaste lestijd, afhankelijk van je abonnementspakket. Je wordt wekelijks of om de week verwacht.
 • Als je om wat voor reden dan ook een les mist, is restitutie van geld niet mogelijk. Inhaallessen zijn mogelijk voor maximaal 3 lessen per periode. We hebben specifieke inhaalweken en de eerste week van juli vastgesteld als momenten waarop deze inhaallessen kunnen plaatsvinden. Andere dagen in de week of in het weekend kunnen in overleg met je docent een mogelijkheid zijn voor inhaallessen. Belangrijk: als je de afwezigheid niet voor 9:00 uur van de lesdag doorgeeft, is een inhaalles of restitutie niet mogelijk. We zijn echter geen robots en begrijpen daarom dat er persoonlijke omstandigheden kunnen zijn die wat meer flexibiliteit vereisen. Neem in dat geval contact met ons op.
 • In geval van afwezigheid kun je je lestijd ook ruilen met een andere student. Je ontvangt een rooster van je docent met het rooster en de contactgegevens van de andere studenten.

Aanvullende voorwaarden FLEX 5:

 • Het lespakket van 5 lessen is geldig voor 6 lesmaanden (per periode), exclusief zomervakantie.
 • Als de leerling meer lessen wil volgen, kan er nog een lespakket van 5 lessen worden gekocht.
 • Individuele lessen worden meer dan 48 uur van tevoren gepland in overleg met de docent.
 • In het geval van afwezigheid, om welke reden dan ook, moet de student dit minstens 48 uur van tevoren aan de docent melden. Als dit niet gebeurt, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 • Een geplande individuele les kan in overleg met de docent gratis worden verplaatst naar een ander tijdstip die week.
NL