TEACHING CONDITIONS

Definities

The terms below will appear regularly in this teaching contract. We will use them in the following sense unless stated otherwise.

Bom-B Music: Kruisstraat 313D, 3581GK Utrecht, info@bom-bmusic.com +31639316802, KVK Number: 68384785. 

Site: Dit is de structuur die is opgezet door Bom-B Music met een zoekfunctie op het webadres www.bom-bmusic.com.

Gebruiker: U, de ouder of wettelijke voogd van de kinderen waaraan les moet worden gegeven, die op zoek bent naar een muzieklesdienst in onze academie. Gebruiker wordt ook wel 'u' of 'uw' genoemd.

Leraar: een particulier van 18 jaar of ouder met een aantal vaardigheden, die een muzieklesdienst aanbiedt aan de gebruiker.

Onderwijsovereenkomst: this agreement for the provision of sitting services between the User and Bom-B Music. 

Service: The assignment to provide services (music lessons) from the User to the Teacher that originates from the trial lesson request or sent by the User via info@bom-bmusic.com and accepted by the Teacher.

gebruikersovereenkomst: De Bom-B Muziekovereenkomst en deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing als een overeenkomst tussen de Gebruiker en Docenten.

Bom-B Music-overeenkomst: de overeenkomst van dienstverlening tussen gebruiker en docenten.

General Terms and Conditions: The general terms and conditions as applied by Bom-B Music, inclusive any amended and updated versions of these general terms and conditions as published by Art-Sitters from time to time.

General

Wie we zijn

Bom-B Music: Kruisstraat 313D, 3581GK Utrecht, info@bom-bmusic.com, +31639316802, KVK-nummer: 68384785

De academie biedt studenten een geschikte muziekleraar die voldoet aan hun behoeften op het gebied van muziekeducatie. 

Onze missie

Onze belangrijkste zakelijke activiteit en doel is om u, de gebruiker, in contact te brengen met een muziekleraar die een geleidelijke en leuke muzikale vormende ervaring biedt, aangepast aan uw behoeften. We willen dat de Teacher, naast een professionele en betrouwbare muziekleraar, studenten helpt om zich persoonlijk te ontwikkelen, hun creativiteit een boost te geven en hun eigen talenten te ontdekken.

Bom-B Music is een bemiddelaar in het met elkaar in contact brengen van Gebruikers en Docenten en is onpartijdig ten aanzien van de tot stand gekomen overeenkomst tussen Gebruiker en Docent. Bom-B Music treedt op als een geautoriseerde vertegenwoordiger voor de docent wanneer u, als gebruiker, deze service boekt via onze site of een andere contactmethode. Bom-B Music accepteert en bevestigt een boeking van de Gebruiker namens de Leraar, uiteraard alleen met goedkeuring van de betreffende Leraar.

Totstandkoming van de gebruikersovereenkomst

U kunt via onze site uw gewenste Docent boeken voor een proefles. Bom-B Music geeft geen enkele garantie met betrekking tot het aantal beschikbare docenten. We zijn niet verplicht om resultaten te geven van de geselecteerde docenten. Bom-B Music neemt contact met u op met enkele planningsmogelijkheden wanneer de proefles mogelijk is en u gaat verder met de betaling en bevestiging van de afspraak. Zodra de betaling is ontvangen, bevestigt Bom-B Music de proefles en wordt deze officieel ingepland. Na die proefles en evaluatie van de docent en de gebruiker kan worden besloten om al dan niet door te gaan met reguliere lessen of een lespakket. Deze beslissing wordt samen genomen door de docent en de gebruiker. Er wordt niet meer dan één proefles per leerling per docent geaccepteerd. Bij twijfel kan de student kiezen voor losse lessen.

Door een van de services te boeken, accepteert u automatisch de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring en bent u klaar om toegang te krijgen tot onze services.

Met de acceptatie van de boeking en bevestiging is er een overeenkomst tot stand gekomen tussen ons, de Gebruiker en Bom-B Music, de zogenaamde Gebruikersovereenkomst. Deze gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een integraal onderdeel van deze tot stand gekomen gebruikersovereenkomst.

Toegang tot de site

De site is 24 uur per dag, zeven dagen per week toegankelijk. Bom-B Music behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving of compensatie de Site tijdelijk op te schorten of toegang te krijgen tot andere online diensten om werkzaamheden uit te voeren. Dit omvat updates, onderhoudswerkzaamheden en wijzigingen aan de servers, enz. Bom-B Music heeft het recht om zonder opgave van reden functies te wijzigen, te verwijderen of nieuwe functies aan de Site toe te voegen. We kunnen niet garanderen dat de site zonder onderbreking zal functioneren.

Provisions of the Bom-B Music Agreement between the User and Teacher

 1. Fees:

Lesson fees are subject to annual review. Where Lesson fees are increased as a result of such a review, the Teacher shall endeavour to give the User at least one month’s notice of such increase. The Student shall have the right to terminate this agreement immediately on written notice to the Teacher without liability to pay for any further Lessons (and to receive a refund in respect of any Lessons for which the Student has paid in advance) in the event that the applicable Lesson fees increase.

 1. Missed lessons:

Helaas kan het voorkomen dat u een reeds ingeplande les moet annuleren. Bij het plannen van een muziekles ondertekent u een Bom-B Muziekovereenkomst met de Docent. Op basis van deze overeenkomst kan de gebruiker de geplande les annuleren onder de volgende voorwaarden;

 • Binnen 24 tot 0 uur voor aanvang van de muziekles biedt Bom-B Music een verzetmogelijkheid voor één van de komende 5 dagen. Als verzetten niet mogelijk is voor de leerling, zal Bom-B Music deze les tellen alsof deze is gebeurd. Dit omvat assistentie bij administratieve procedures / annuleringskosten en voorbereidende inspanningen van de leraar. Op basis van de overeenkomst die is overeengekomen tussen de gebruiker en de docent, als de docent niet beschikbaar is om een geplande les te geven, neemt de docent contact op met de student en wordt de les overgedragen naar een andere datum. Indien dit niet mogelijk is, wordt eventueel reeds betaalde vergoeding gerestitueerd of gebruikt om een toekomstige les te betalen.

Bom-B Music behoudt zich het recht voor om in geval van excessieve annuleringen door een Gebruiker en / of Leraar, hem / haar de toegang tot de diensten te ontzeggen.

 1. Additional lessons:

Extra Lessons may be scheduled during holiday periods or at any other time by mutual agreement between the Student and the Teacher.

 1. Cooling-off Period:
  1. The Student has a right to cancel this agreement during the cooling off period. This means that during that “cooling-off” period if the User changes his/her mind or decides for any other reason that he/she does not want to receive the lessons, the User should then notify clearly and via email the Teacher or Bom-B Music of his/her decision to cancel the agreement and receive a refund for any lessons paid for but not received prior to that cancellation.
  2. De bedenktijd van de Student gaat in op de datum van deze overeenkomst en eindigt 14 dagen later. Om de overeenkomst te annuleren, dient de student de docent te laten weten dat hij / zij heeft besloten te annuleren.
 1. Contract period:

This contract is valid until there is an agreement between the Teacher and the User to terminate it. In that case, this needs to be agreed with one month in advance. User’s and Teacher’s voluntary time off will be noticed to each other at least 4 weeks before the last lesson of the pack.

 1. Payment:

Bom-B Music follows a 10 lesson pack system. An invoice will be sent to the Student via email before the first lesson of the pack takes place. Payment is required beforehand, otherwise, tuition can be withheld until received. This payment will be made in the form of a bank transfer to the account stated in the invoice or via a payment link.

Belangrijke waarschuwing!

We do our best to invest a lot of time and effort to find the best Teachers for our Users. Should we find out that you pass(ed) on (contact) details of our Teachers to others or to contact our Teachers outside of our Site and/or consultancy to book a music teaching service or if that has happened in the past, we will impose an immediate payable fine of EUR 500,- per each booking not made through our Site or consultancy and a fine of EUR 1.000,- for breaking this rule.

 1. Termination of agreement:
  1. A decision to discontinue Lessons after the “cooling-off” period may be taken by the User or the Teacher in which case written notice, the period of which is stated overleaf, shall be given by the party seeking to discontinue. In the event that the User discontinues Lessons with insufficient notice, the User will not be refunded the fees for those Lessons not taken during the notice period.
 1. General:
  1. User and Teacher will let each other know about any eventual last-minute circumstance.
  2. Neither party shall be liable to the other party for any breach by the other of any of the terms and conditions herein occasioned by any act of nature, war, revolution, riot, civil disturbance, strike, lock-out, flood, fire, or other cause not reasonably within the control of such party.
  3. Examination entries, festivals, competitions will only be entered if the User and Teacher are in agreement. Any entry fees will be paid for by the User.
  4. The User is responsible for the insurance of the User’s instrument.
  5. In the interests of the User’s well-being whilst in the Teacher’s care, the Teacher must be informed of any medical or other condition affecting the User.
  6. If the User is under eighteen, the User’s parent or guardian gives permission for the Teacher to teach the User.

NOTES FOR GUIDANCE:

– It is important to note that whilst a Teacher will use his or her best endeavours to ensure the User makes satisfactory progress, this cannot be guaranteed. In particular, careful regular practice as advised by the Teacher is a prerequisite of success on any musical instrument or in any musical endeavour.

Aansprakelijkheid van Bom-B Music

Bom-B Music is niet verantwoordelijk voor de onjuiste, ongeldige of onvolledige informatie / gegevens verstrekt door de Gebruiker en / of de Docent. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit, ook niet voor misbruik van informatie.

Bom-B Music is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het ongeautoriseerd verkrijgen van persoonsgegevens door derden, zoals het hacken van onze database. Indien u derden toegang heeft verleend tot uw account en u maakt hiervan misbruik, dan kan Bom-B Music hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Indien u (persoons) gegevens aan een Docent verstrekt, doet u dit geheel voor eigen risico, Bom-B Music is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit.

Wat er gebeurt tijdens de muziekles is de verantwoordelijkheid van de gebruiker en de docent. Wij raden de gebruikers en docenten dan ook aan om een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering af te sluiten.

Bom-B Music gaat geen overeenkomst (en) aan namens en / of ten behoeve van de Docent of de Gebruiker van de (muziekles) dienst. Gebruikers en docenten gaan met elkaar een directe overeenkomst (onderwijsovereenkomst) aan. Omdat wij geen partij zijn bij deze overeenkomst, zijn wij niet verantwoordelijk en / of aansprakelijk voor de wijze van uitvoering en / of afronding van deze overeenkomst en / of de (zittende) dienstverlening. 

Bom-B Music wijst uitdrukkelijk alle mogelijke claims voor aansprakelijkheid van welke aard dan ook af, inclusief claims, diensten, directe of indirecte schade, opzettelijk of onbewust, met of zonder indicaties, bekendgemaakt of niet, op welke manier dan ook met betrekking tot het bovengenoemde er toe doen.

Mochten er klachten zijn over de wijze waarop een dienst wordt uitgevoerd en kom je er samen niet uit, dan vragen wij je dit bij ons te melden, zodat wij alsdan kunnen bemiddelen in geschillen tussen Gebruiker en Docent.

Bom-B Music is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, vertragingsschade, reputatieschade, gederfde omzet / winst, gemiste besparingen, puur financiële schade, verlies van data en immateriële schade gerelateerd aan of voortvloeiend uit het gebruik van de Site. .

De beperkingen van onze aansprakelijkheid in deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing in geval van opzet en / of grove nalatigheid van Bom-B Music bij de uitvoering van de Gebruikersovereenkomst.

Dispute settlements

Dutch law shall apply to the Teaching Agreement.

Alle geschillen tussen Bom-B Music en de Gebruiker en / of tussen Bom-B Music en Docent zullen worden voorgelegd aan en beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij dwingend recht voorschrijft dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd. Mocht een of meer van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk nietig blijken te zijn of zijn geworden, dan blijven wij (Gebruiker en Bom-B Music) aan het resterende deel gebonden.

NL